Select Page

ข่าว

เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาภาษาไทยในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ

      วันนี้ (19 กันยายน 2562) เจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย  นางสาวนิชาภา หมื่นไกร ผู้อำนวยการกลุ่มขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาภาษาไทย...

ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานปฎิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฎิบัติงานโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ของ ศอ.บต. ประจำปี 2562

      เมื่อวันที่ (19 กันยายน 2562) ที่ ห้องประชุมปัจญเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

รมช.มหาดไทย ร่วมกับ เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ เยือนเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ กระชับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

วันนี้ (18 กันยายน 2562) ณ โรงแรม Wyndham (วินแฮม) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมวางพวงหรีด และรดน้ำศพ อส. ที่เสียชีวิต พร้อมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย

      วันนี้ (18 กันยายน 2562) ที่ วัดสุนทรบรรพต (วัดปุหรน) ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา...

พิธีปิดกิจกรรมการประชุมถอดบทเรียนของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จชต. ด้านผู้บริหาร ศอ.บต. แนะ เร่งสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก

   วันที่ 18 กันยายน 2562  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562

   วันที่ (18 กันยายน 2562) ที่ ศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพ ...

ศอ.บต. เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักลงทุนที่สนใจลงทุนในพื้นที่ จชต. ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การขับเคลื่อนงานศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ”

   วันที่ (18 กันยายน 2562) ที่ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

ผู้แทน UNDSS ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. หารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต

   วันที่ 17 กันยายน  62 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ นายกฤษณะ บันดู ดาสส์ รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคง...

ศอ.บต. ร่วมรดน้ำศพ เจ้าหน้าที่ อส. ที่เสียชีวิต จากเหตุลอบวางระเบิด ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เมื่อ 16 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา

   วันนี้ (17 กันยายน 2562) ที่ วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต....

ศอ.บต. รวมสื่อวิทยุจชต. พัฒนาศักยภาพ ด้านนักจัดรายการวิทยุ ฯ เผย จะพัฒนาและต่อยอดสื่อวิทยุ ฯ ให้ทันสมัย เข้ากับยุค 4.0

   วันนี้ (17 กันยายน 2562) นางสาววริษา แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะกลุ่มเป้าหมาย ในพิธีปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ณ โรงแรม...

ศอ.บต.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานจัดทำศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินกลางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

   วันที่ (17 กันยายน 2562) ที่ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)...

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีมอบทุนเยียวยาต่อเนื่อง แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้...

ศอ.บต. จัดประชุมถอดบทเรียนของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จชต. ตามโครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562

   วันที่ 16 กันยายน 2562  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์...

ศอ.บต. อบรมให้ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากะตัก แปรรูปบูดูผง เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จชต.

   เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2562 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ณ พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  โดยมี...

ศอ.บต. ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จัดกิจกรรม “ศอ.บต. พารวย ตลาดออนไลน์กับ Thailandpostmart.com” นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในพื้นที่ จชต.

   วันนี้ (16 กันยายน 2562 เวลา 9.20 น.) ที่ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศอ.บต. พารวย ตลาดออนไลน์กับ Thailandpostmart.com” โดยมี...

ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรและขับเคลื่อนติดตามผลแนวทางพระราชดำริฯ ของโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” สู่พื้นฐานงานอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

   วันนี้ (16 กันยายน 2562) เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝ่ายผลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนางจิรภา แผ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ และทีมงาน ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรของโรงเรียนและติดตามผลแนวทางพระราชดำริฯ...

สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฯ ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพข้าราชการ บุคลากรในพื้นที่ จชต. เตรียมความพร้อม ให้บริการด้านดิจิทัลแบบครบวงจรในหน่วยงานภาครัฐ

   วันนี้ (15 กันยายน 2562)​ เวลา 11.00 น.​ ที่โรงแรม River Living Place อำเภอเมือง​ จังหวัดปัตตานี​ นายธีรพงศ์​ เพชรรัตน์​ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ (ศอ.บต.)​ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ​...

สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฯ ศอ.บต. จัดการประชุมรับฟังความเห็น แผนขับเคลื่อนและพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนา จชต.

   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ​ ห้องประชุมสกายเลาจน์​ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว​ อำเภอเมือง​ จังหวัดปัตตานี​  สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ (ศอ.บต.)...

เลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติแห่งซาอุดิอาระเบีย พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. ในโอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการ

   วันที่ 15 กันยายน  62 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ ดร.อับดุลอาซิส บินอะหมัด ซัลฮาน เลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติ แห่งซาอุดิอาระเบีย...

พิธีมอบปริญญา ม.ฟาฏอนี รุ่นที่ 16 ประจำปี 2561 ย้ำให้บัณฑิตทุกคน “นำอิสลามไปใช้อย่างถูกต้อง”

   วันนี้ (15 กันยายน 2562) ที่ ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561...